Opłaty

Ceny w żłobku uzależnione są od wybranego przez Państwa abonamentu.Czesne zawiera:

  •     rytmikę/ logorytmikę
  •     jęz. angielski
  •     sensoplastykę
  •     zajęcia tematyczne zgodne z planem tygodnia
  •     zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne
  •     opiekę pielęgniarską
  •     teatrzyki, koncerty, imprezy okolicznościowe

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do Żłobka i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym  Zatem dofinansowanie obniżenia opłaty w Żłobku  będzie przysługiwać na:

– dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,

– dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,

– wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym), które uczęszczają do Żłobka.

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka.

 

 

Bajkowy Zakątek

ul. Pijarska 23b, 05-530 Góra Kalwaria
kom.: 505 617 780, 510 296 877, e-mail: bajkowyzakatek@wp.pl

nr rachunku: 31 1090 2590 0000 0001 3105 9825

 
×