Cele

"Bajkowy Zakątek" powstał specjalnie z myślą o Waszych pociechach. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej i wesołej atmosfery drugiego domu, gdzie najważniejszą wartością jest dziecko i jego rozwój. Zabawy i zajęcia, w których uczestniczą maluchy dostosowane są do ich wieku i możliwości. Dbamy o to, aby poprzez zabawę poznawały świat plastyczny, muzyczny i teatralny. Rozbudzamy w dzieciach ciekawość poznania otaczającej nas przyrody, kultury i techniki.

Nie uznajemy kompromisów! Przestrzegamy przepisów BHP, p.poż. oraz sanitarno-epidemiologicznych. Posiadamy pozytywne opinie Państwowej Straży Pożarnej. która decyduje o bezpieczeństwie pożarowym budynku oraz pozytywną opinię SANEPIDu, która potwierdza bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. Nasze zabawki i mebelki posiadają atesty. Stoliki i krzesła dopasowaliśmy do wieku i wzrostu dzieci.

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym i pielęgniarskim, którzy zapewniają dzieciom opiekę i wychowanie na najwyższym poziomie. Są to osoby o wysokiej kulturze osobistej, wyróżniający się wrażliwością i otwartością. Współpracujemy z psychologiem dziecięcym, z logopedą i stomatologiem.

Zapewniamy dzieciom racjonalne wyżywienie zawierające niezbędne składniki pokarmowe odpowiadające normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci. Przygotowywane posiłki są w najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości. i spełniają one wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci.

Tym samym zapewniamy Państwa dzieciom opiekę i edukację na najwyższym poziomie. 

„Bajkowy Zakątek dla wszystkich Dzieci”

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet X  „ Edukacja dla rozwoju regionu”
Działalnie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
Poddziałanie 10.1.4 „ Edukacja Przedszkolna”

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany w okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2017 roku i jest on skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do Przedszkola „Bajkowy Zakątek”.  Projekt ma na celu dostosować warunki panujące w przedszkolu do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Plac zabaw zostanie zmodernizowany i dostosowany do możliwości dzieci z niepełnosprawnościami. Sale zostaną wyposażone w odpowiednie zabawki i pomoce specjalistyczne. Nauczyciele zyskają możliwość poszerzenia kompetencji w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Wszystkie przedszkolaki zyskają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach wspierających i specjalistycznych stymulujących rozwój społeczno-emocjalny i psychoruchowy dzieci w okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2017 roku . Zajęcia będą dostosowane do indywidualnych porzeb dzieci i poprzedzone diagnozą: logopedyczną, psychologiczną i wad postawy.

 

Zajęcia będą realizowane poza 5 godzinami realizowania podstawy programowe wychowania przedszkolnego i będą bezpłatne dla rodziców.

 

Będą to zajęcia : logopedyczne , gimnastyki korekcyjnej, bajkoterapii i arteterapii.

Dzięki objęciu wszystkich dzieci z przedszkola zajęciami realizowana jest edukacja włączająca , budowana wzajemna akceptacja i szacunek, co zapobiega wykluczeniu społecznemu i stygmatyzacji dzieci z SPE.