Program

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Rodziców stworzyliśmy Niepubliczny Żłobek o nazwie "Bajkowy Zakątek".


Lokal spełnia wszelkie normy zapisane w:

* Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz.235).

* oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69 poz.367).


Jesteśmy wpisani do rejestru żłobków w Gminie Góra Kalwaria pod numerem 1/2011 z dnia 21.09.2011 r.