Jesteśmy przedszkolem publicznym Trwa rekrutacja na rok przedszkolny 2018/2019 Zapraszamy do zapoznania się z Placówką.

Trwa rekrutacja na rok przedszkolny 2018/2019 Zapraszamy do zapoznania się z Placówką.

O nas

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) KLAUZULA INFORMACYJNA „Bajkowy Zakątek” sp. j gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych. 1. Administratorem Danych Osobowych jest „Bajkowy Zakątek” Kubicka Pietraszek sp. j, ul. Pijarska 23b, 05-530 Góra Kalwaria, e-mail bajkowyzakatek@wp.pl. 2. „Bajkowy Zakątek” Kubicka Pietraszek sp. j co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub w związku z realizacją celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola/ żłobka w stosunku do Państwa dziecka. Administrator nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 4. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola/ żłobka w stosunku do Państwa dziecka, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 5. „Bajkowy Zakątek” Kubicka Pietraszek sp. j nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do „Bajkowy Zakątek” Kubicka Pietraszek sp. j z prośbą o udzielenie informacji na adres e-mail : bajkowyzakatek@wp.pl. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferta dodatkowa

Pragniemy, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla dziecka radosnym wspomnieniem. Dzieci w naszej placówce czują się szczęśliwe. Proponujemy pogodne, wesołe i bezstroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą i przyjemnością. Naszym pociechą nadarza się wiele okazji by rozwinąć skrzydła wyobraźni. To u nas jest miejsce na zbudowanie wielkiego